Údržba vleček

Údržba a servis železničních vleček sahá do daleké historie společnosti, jelikož to byly právě údržbové práce na vlečkách, které stály u zrodu dnešního VIAMONT Servisu. Údržba vleček je stále velice důležitou činností a proto naše výrobní střediska najdete u elektráren v Ledvicích, Tušimicích a Mělníku.

Zabýváme se:

  • výstavbou, rekonstrukcí, opravami a údržbou železničních vleček
  • zajištěním kontrolní a dohlédací činnosti na drahách – kolejového spodku, svršku a trolejového vedení dle prováděcí vyhlášky č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a dle norem a vnitřních předpisů SŽDC
  • operativním, technickým řešením mimořádností a mimořádných událostí
  • zajištěním bezpečnosti provozu
  • naše výrobní střediska jsou rozmístěna v Ledvicích, Tušimicích a v Mělníku.

V případě dotazů kontaktujte ředitele divize údržby vleček:
František Drbal
Tel: +420 602 103 932,
e-mail: frantisek.drbal@viamontservis.cz

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY – ÚDRŽBA VLEČEK