O společnosti

VIAMONT Servis a. s. je stavební společností s působností na území ČR se sídlem v Ústí nad Labem.

Hlavním podnikatelským záměrem naší společnosti je:

  • provádění železničního spodku a svršku vč. trakčního vedení
  • stavba a rekonstrukce mostů, provádění pozemních a inženýrských staveb
  • provozování drážní dopravy dle zák.č. 266/1994 Sb v rozsahu vydané licence
  • provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích
  • technický dozor stavebně technického stavu, měření a diagnostika koleje, poradenství
  • návrh technického řešení stavebně  technické způsobilosti železničních drah i vleček
    autorizovanou osobou

Historie

Historie společnosti VIAMONT Servis a. s. sahá do roku 1997, kdy holding VIAMONT založil privatizací údržby traťového hospodářství Dolů Nástup Tušimice novou organizační jednotku, která se stala členem skupiny VIAMONT. Vzhledem k charakteru její činnosti dostala název VIAMONT Servis a. s., neboť poskytovala údržbu a servis železničních vleček.
V roce 2011 došlo ke změně vlastnické struktury, společnost byla přejmenována na TRAIL Servis a. s.
Nový vlastník dosadil nový management společnosti a stanovil novou strategii podniku, byla provedena restrukturalizace. Hlavním cílem bylo zefektivnit řídící procesy, zvýšit produktivitu práce a rozšířit obchodní činnost i pro celostátní dráhy.
V roce 2015 jsme se stali členem Sdružení pro infrastrukturu železnic (SIŽ) a zároveň jsme rozšířili portfolio činností o mostní, pozemní a inženýrské stavby.
V roce 2018 byla společnost přejmenována na VIAMONT Servis a. s. Tento krok chápeme jako přirozený návrat k našemu tradičnímu jménu a značce, které jsme museli z historických důvodů na přechodnou dobu opustit a nyní se k nim rádi vracíme.
Cílem společnosti je trvale vytvářet vhodné podmínky pro uspokojování potřeb zákazníků s ohledem na hospodárně vydané finanční prostředky.

 

Vedení společnosti

Ředitel společnosti

Ing. Pavel Juračka

Obchodní ředitel

Ing. Radek Kudrnáč

Ekonomický ředitel

Ing. Jiří Wagner

Ředitel div. kolejových staveb

Ing. Dag Kraus

Ředitel div. mostních staveb

Ing. Miroslav Jícha

Ředitel div. údržby vleček

František Drbal