Nabídka mechanizace

Společnost VIAMONT  Servis a. s.  (od 2012 do 2018 TRAIL Servis a. s.) má již od roku 2011 zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení v rozsahu norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Nejsou nám lhostejné potřeby našich zákazníků, a proto se zaměřujeme na neustálé zlepšování kvality práce napříč celou společností. Naší prioritou je zejména vysoká kvalita výrobních procesů, bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci a spokojenost zákazníka.

V rámci ISŘ nezapomínáme na ochranu životního prostředí, které je věnována soustavná pozornost. Jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí (např. nakládání s odpady, chemickými látkami aj.) jsou řízeny v souladu s požadavky legislativních předpisů.

V roce 2016 jsme se zapojili do projektu Zelená firma, abychom tak podpořili recyklaci vysloužilých elektrozařízení, ale především, abychom umožnili našim zaměstnancům ekologickou likvidaci drobných elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora.

Politika integrovaného systému řízení

Hlavním dokumentem zavedeného integrovaného systému řízení je Politika integrovaného systému řízení, která je plně v souladu s posláním společnosti a je závazná jak pro zaměstnance společnosti, tak i pro veškeré naše dodavatele.

Rejstřík vydaných osvědčení

Pro zobrazení klikněte zde.
Po přihlášení bude Rejstřík vydaných osvědčení zobrazen.