Kolejové stavby

Divize kolejových staveb zajišťuje především výstavbu, rekonstrukci a údržbu železničních drah, stanic, nástupišť, železničních přejezdů a objektů železničního svršku a spodku včetně trolejového vedení.

Mostní stavby

Z důvodu rozšiřování a zkvalitňování služeb našim zákazníkům vznikla v roce 2015 divize mostních staveb jako nejmladší divize společnosti. V současné době se úspěšně rozvíjí a doplňuje  své řady o nové zaměstnance.

Údržba vleček

Údržba a servis železničních vleček sahá do daleké historie společnosti, jelikož to byly právě údržbové práce na vlečkách, které stály u zrodu dnešního VIAMONT Servisu. Údržba vleček je stále velice důležitou činností.

 

Mechanizace

Středisko mechanizace představuje jednu z nejdůležitějších částí společnosti, neboť zajišťuje dodávky kolejových bagrů jak pro vlastní firmu, tak pro externí odběratele dle aktuálního nasazení.

Realizované zakázky kolejové stavby

Realizované zakázky mostní stavby

Realizované zakázky údržba vleček

Rekonstrukce koleje Úpravny uhlí Ledvice

Obnova lávky po povodni, Stružnice

TSO výhybek, Elektrárna Mělník

Rekonstrukce PZZ Trutnov-Svoboda n. Úpou

Rekonstrukce mostku Kámen u Kraslic

Oprava štěrkové lože, Elektrárna Prunéřov