Údržba vleček

Údržba a servis železničních vleček sahá do daleké historie společnosti, jelikož to byly právě údržbové práce na vlečkách, které stály u zrodu dnešního TRAIL Servisu. Údržba vleček je stále velice důležitou činností a proto naše výrobní střediska najdete u elektráren v Ledvicích, Tušimicích a Mělníku.

Zabýváme se:

  • výstavbou, rekonstrukcí, opravami a údržbou železničních vleček
  • zajištěním kontrolní a dohlédací činnosti na drahách – kolejového spodku, svršku a trolejového vedení dle prováděcí vyhlášky č.    177/1995 Sb. stavební a technický řád drah zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a dle norem a vnitřních předpisů SŽDC
  • operativním, technickým řešením mimořádností a mimořádných událostí
  • zajištěním bezpečnosti provozu
  • naše výrobní střediska jsou rozmístěna v Ledvicích, Tušimicích a v Mělníku.

V případě dotazů kontaktujte ředitele divize údržby vleček:
František Drbal
Tel: +420 602 103 932,
e-mail: frantisek.drbal@viamontservis.cz

Realizované zakázky ÚDRŽBA VLEČEK

 

Oprava výhybky č. 101 vlečky PNBUCH

Oprava koleje, Elektrárna Mělník

TSO výhybek, Elektrárna Mělník

Oprava přejezdu, Elektrárna Mělník

Oprava štěrkového lože, Elektrárna Prunéřov

Oprava koleje č.10, DNT