Znovuzprovoznění trati Čížkovice – Obrnice

Termín realizace: září 2016 – březen 2017