Zdopravnění části kolejiště v ŽST Ústí n.L. západ, včetně úprav žel.svršku a Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ

Termín realizace: září 2017 – leden 2018