TSO výhybek č. 21-23 v obvodu vlečky Elektrárny Mělník

Termín realizace: listopad – prosinec 2013