Rekonstrukce silničního mostku p. p. č. 411, k. ú. Kámen u Kraslic

Termín realizace: leden – červenec 2017