Oprava štěrkového lože kol. č. 1C-1T Elektrárny Prunéřov

Termín realizace: červen – červenec 2016