Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov

Text: Rekonstrukce stávajícího železničního klenbového mostu.
Termín realizace: březen – květen 2016