Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov

Text: Rekonstrukce stávajícího dvoupolového mostu.
Termín realizace: prosinec 2015 – srpen 2016