Obnova mostu ev.č. M-04 u Hřebíků-Nový Knín

Text: Realizace nového předepjatého mostního objektu včetně založení.
Termín realizace: květen – září 2016