Obnova mostu M-03 přes Valteřický potok, Stružnice k.ú. Jezvé

Text:  Výstavba nového železobetonového mostního objektu včetně založení.
Termín realizace: březen – květen 2016