I/13 Huntířov ID 29326, oprava propustku

Termín realizace: červen 2017